Discover your future in China,
where education knows no bounds.

A Visit to Qiantang Lake in Spring ~ [Chinese Songs]

A Visit to Qiantang Lake in Spring
Bai Juyi
钱唐湖春行

孤山寺北贾亭西
水面初平云脚低
几处早莺争暖树
谁家新燕啄春泥
乱花渐欲迷人眼
浅草才能没马蹄
最爱湖东行不足
绿杨阴里白沙堤
qián táng hú chūn xíng

gū shān sì běi jiǎ tíng xī
shuǐ miàn chū píng yún jiǎo dī
jǐ chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù
shuí jiā xīn yàn zhuó chūn ní
luàn huā jiàn yù mí rén yǎn
qiǎn cǎo cái néng mò mǎ tí
zuì ài hú dōng xíng bù zú
lǜ yáng yīn lǐ bái shā dī Gushan temple north Jiating west
Water surface first flat cloud base low
Several places early orioles fight warm tree
Every house new swallows peck spring mud
Disordered flowers gradually almost confuse person eye
Light grass able hide horse hoof
Most love lake east go not enough
Green poplar shade in white sand causeway Gushan Temple is to the north, Jiating pavilion west,
The water’s surface now is calm, the bottom of the clouds low.
In several places, the first orioles are fighting in warm trees,
By every house new swallows peck at spring mud.
Disordered flowers have grown almost enough to confuse the eye,
Bright grass is able now to hide the hooves of horses.
I most love the east of the lake, I cannot come often enough
Within the shade of green poplars on White Sand Embankment.

赞(0)
未经允许不得转载:STUDY IN CHINA GLOBAL (SCG) » A Visit to Qiantang Lake in Spring ~ [Chinese Songs]
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS